SEO

Kurumsal SEO

Özellikle pandemi ile birlikte insanların aradığı ürüne, hizmete ya da bilgiye ulaşma şekli ve hızı değişmeye başlamış, bu bağlamda da dijital pazarlama ve dijital pazarlamanın başat çalışma alanlarından biri olan SEO, sıklıkla karşılaştığımız kavramlardan biri haline gelmiştir.

Kurumsal SEO Nedir?

Kurumsal SEO; kişisel ya da kurumsal bir markanın, arama motorlarında hedeflediği kelime gruplarında görünür olarak hedef kitlesine erişebilmesi adına web sitesinde ya da dışında alınması gereken aksiyonların bütününü ifade eder.

Kurumsal SEO
Kurumsal SEO, 13 aylık çalışma periyodunda günlük ortalama 1500 organik ziyaretçiye ulaşmanızı sağlayacak çalışma sistematiğidir.

Kurumsal SEO Neden Önemli?

Bir markanın arama motorlarında sıralama sonuçlarının iyileşmesi yani görünürlüğünün artması, pazarlamanın temel amaçlarından biri olan markanın hedef kitlesine ulaşabilmesini sağlar. Organik görünürlüğün artmasıyla birlikte web sayfalarının kullanıcı beklentilerini bütünüyle karşılayacak bir yapıda olduğunu düşünürsek; trafiğin artışı dönüşüm sayılarında artışa da uygun zemin hazırlayacaktır.

Organik trafik ve dönüşüm oranları birbiri ile ilişkili iki kavramdır.
Kullanıcı beklentilerini karşılayan web sayfalarında organik trafikteki gelişimle birlikte dönüşüm sayılarında da artış görebiliriz.

Buradaki dönüşüm ifadesi sunduğunuz bir hizmet için bilgi almak isteyen kullanıcıları form ile toplamak ya da web sitesinden satış yapmak gibi birçok farklı formda olabilir. Dönüşüm hedefleri belirlenirken web sitesinin amacı ve kapsamı dikkate alınarak gerçekçi hedefler belirlenmelidir.

Kurumsal SEO’yu temelde önemli kılan nokta sunulan hizmetin, ürünün ya da bilginin hedeflenen kullanıcı kitlesine ulaşması olsa da SEO’nun dönüşümün yanında marka bilinirliğine de temas ettiğini hatırlatmak gerekir.

X diş kliniğine web sitesinin, hedeflediği kelime gruplarında Google’da 120 kelimeden sıralama alıyorken 2300 Impressions (Gösterim) ve 100 Clicks (Tıklama) aldığını varsayalım. Kurumsal SEO danışmanlığı ile web sitesinin arama motoru botları ve kullanıcılar için iyileştirilmesi yani SEO uyumlu bir web sitesi haline getirilmesi sonucunda Google’da sıralama alınan sorgu sayısının 1025 çıktığını ve bu sorgular içerisinde “implant tedavisi – diş beyazlatma” gibi doğrudan hizmet odaklı sorguların yanı sıra “diş apsesi – hamilelikte diş ağrısı – kanal tedavisi acıtır mı – implant sonrası beslenme” gibi bilgi odaklı sorguların da olduğunu düşünelim.

Bir diş kliniğinin performans hedeflediği yanal kelime gruplarının belirgin aranma hacimleri.
Marka bilinirliğine gelişim sağlayacak ve kullanıcıların belirgin arama eğilimi gösterdiği sorgulardan örnekler.

Bu durumda X diş kliniği birçok yanal kelime grubundan gösterim ve tıklama alacak, böylelikle hedef kitlesindeki marka bilinirliği de artacaktır. Nitekim marka bilinirliği, sadakati ya da güveni, dönüşüm oranlarında da doğrudan etki sahibi bileşenlerden biridir.

Kurumsal SEO Danışmanlığı

Pazarladığınız bilgi, ürün ya da hizmetin hedef kitlenize ulaşmasını sağlayacak dijital pazarlama alanlarından biri olan SEO’da kişisel ya da kurumsal markanız için danışmanlık alabilir, böylelikle süreci profesyonellere emanet ederek zaman, efor ve maddi manevi imkanlarınızı efektif yönetebilirsiniz.

Kurumsal SEO danışmanlığı öncesi bir hukuk bürosunun web sitesinin Ahrefs görünümü.
Kurumsal SEO danışmanlığı öncesi bir hukuk bürosunun web sitesinin Ahrefs görünümü.

Kurumsal SEO danışmanlığı sonrası görünüm: 

Kurumsal SEO danışmanlığı sonrası bir hukuk bürosunun web sitesinin Ahrefs görünümü.
Kurumsal SEO danışmanlığı sonrası organik keyword sayısındaki değişim.

Kurumsal SEO Fiyatları

Arama motoru optimizasyonunda süreç ve strateji web sitesinin mevcut durumuna, ihtiyaçlarına, pazardaki rekabete, sektördeki hedef kitleye ve markanın yaklaşımına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Dolayısıyla süreci etkileyen birçok değişkenin olduğu bu ortamda fiyatlandırmada da standart bir yaklaşımdan bahsetmek mümkün olmamakla birlikte son dönemde SEO dünyasında sıkça karşılaştığımızda paket fiyatlandırmalar da gerçekçi bir yaklaşım değildir.

Kurumsal SEO danışmanlığında fiyatlandırma yapılırken;

  • İnternet sitesinin arama motorlarındaki mevcut performansı,
  • Offline ve online kanallardaki pazarlama performansının pazardaki yeri ve rakiplerin durumları,
  • Hedef kitlenin davranışları, arama eğilimi gösterdiği sorgular ve persona
  • Kişisel ya da kurumsal fark etmeksizin markanın SEO’dan kısa, orta ve uzun dönemdeki beklentileri,
  • Ürün ya da hizmet gamında oluşabilecek potansiyel değişimler

dikkate alınması gereken temel noktalardır.

Kurumsal SEO’da danışmanlık ücreti belirlenirken dikkate alınması gereken bu noktaların ağırlığı markaya ve/veya web sitesine bağlı değişkenlik gösterir. Tüm bunlara baktığımızda; en doğru ve SEO stratejisine uyumlu fiyatlandırma için SEO uzmanı ile markaya ilişkin detaylar verilerek iletişime geçilmesinin kritik bir nokta olduğunun altını çizmeliyiz.

Kurumsal SEO Danışmanlığında Merak Edilenler

Kurumsal SEO danışmanlığı ile ilgili yanıtını arayabileceğiniz soruları sizler için derlemeye çalıştık. Bu sorulara ek olarak merak ettiğiniz herhangi bir nokta için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Kurumsal SEO ile dönüşüm oranlarında artış sağlanabilir mi?

SEO ve dönüşüm oranları arasındaki ilişkiye değinmeden önce her web sitesinin dönüşüm hedefi ve bu hedefi gerçekleştirmesini planladığı kitlenin davranış profillerinin değişkenlik gösterdiğini ifade etmeliyiz.

Arama motoru optimizasyonu yalnızca bir web sitesinin organik trafik artışını değil bu trafiğin niteliğini yani hedef kitleyi kapsama düzeyini de başarı düzeyi olarak belirlemelidir. Bu açıdan baktığımızda; SEO stratejisi ile organik görünürlüğü ve trafiği gelişmeye başlayan bir web sitesinde dönüşüm oranlarında artış olmasını bekleriz fakat organik trafik ve dönüşüm arasındaki ilişki her zaman doğru orantılı değildir.

Bir web sitesine gelen trafiğin arama, form ya da satış gibi dönüşüm hedeflerini tamamlaması adına web sayfalarının yapısının ve akışın kullanıcı deneyimini tam anlamıyla karşılıyor olması gerekir.

Yazılımsal hatalardan dolayı çalışmayan bir form, kullanıcının erişim alanının dışında konumlandırılan iletişim butonları ya da kullanıcıyı tetikleyecek herhangi bir iletişim alanına web sayfaları içerisinde yer verilmemesi gibi örneklerin olduğu web sitelerinde kurumsal SEO danışmanlığı ile organik trafik gelişim gösterse dahi bu gelişimin dönüşüm oranlarına yansımasını bekleyemeyiz.

Kurumsal SEO’da başarı garantisi var mıdır?

SEO her ne kadar belli noktalarda soyut bir çalışma sistematiği gibi görünse de, SEO’nun sonuçları verilerle ifade edilecek kadar somut bir süreç olduğunu söylemek gerekir. Alınan aksiyonların temas ettiği noktaları ve bu noktaların organik görünürlüğümüz üstündeki etkisi görebilmek, süreç içerisinde rakiplerin pazardaki organik trafiğinin ne yönde değiştiğini izleyebilmek, hedef kitlemizin web sayfalarımızı hangi kelime gruplarını kullanarak ziyaret ettiğini ve web sayfalarımız içindeki davranışlarını anlamlandırabilmek adına kurumsal SEO danışmanlığında raporlama kritik öneme sahiptir.

Kurumsal SEO’da başarı garantisi var mıdır?

SEO; web sayfalarının kullanıcı ve arama motoru botlarının anlamlandırabileceği ideal yapıya getirilmesi sürecidir ve bu süreçte alınması gereken aksiyonlar doğru planlanlandığı, uygulandığı ve ihtiyaç halinde strateji revize edilerek tekrar aynı döngüde hareket edildiği takdirde başarı görülme olasılığı yüksektir.

Olasılık yüksek ifadesini bir garanti olarak değerlendirmemek gerekir. Gün sonunda nihai değerlendirmeyi yapan nokta arama motoru algoritmaları olduğundan ve bu algoritmalar da süreç içerisinde irili ufaklı birçok güncelleme geçirdiğinden dolayı “x, y ve z aksiyonlarını aldığım takdirde SEO görünürlüğüm mutlaka veya kesinlikle gelişim gösterecek” ifadesi SEO’nun doğasına aykırıdır.

Kurumsal SEO danışmanlığında sonuçlar ne zaman görülmeye başlar?

Bir önceki sorumuzda da belirttiğimiz gibi arama motoru optimizasyonu çalışmalarında değerlendirmeyi yapan arama motorlarının algoritmalarıdır ve bu algoritma içerisinde değerlemeyi etkileyen birçok etken yer aldığından SEO’da sonuçların hangi zaman diliminde ortaya çıkacağını net bir şekilde ifade etmek mümkün değildir.

Gözlem ve tecrübelerime baktığımda; pazardaki rekabete, web sitesinin mevcut durumdaki performansına, zaman zaman bütçesine ve detaycılıkla kurgulanan SEO stratejisinin pratikte ne ölçüde uygulandığına bağlı olarak sonuçların ortalama 3-4 aylık periyotta ortaya çıkmaya başlayacağını söyleyebilirim.

Burada sonuçların ortaya çıkmasını hedeflenen tüm kelime gruplarında zirvede yer almak olarak değerlendirmemek gerekir. Web sayfalarının arama motorlarındaki SEO görünürlüğünün artmaya başlaması, arama motoru botlarının web sayfalarımızı taramak ve anlamlandırmak adına daha fazla zaman ayırması ve arama motorlarında sıralama aldığımız sorgu sayısının sürekli gelişim göstermesi, hedeflenen sonuçların gelmeye başladığının ya da doğru hamleler yapılmaya devam edildiği takdirde süreç içerisinde geleceğinin sinyalleridir.

Ne kadar süre kurumsal SEO danışmanlığı almalıyım?

Arama motoru optimizasyonu uzun soluklu bir çalışma sistematiğidir ve bu çalışma sistematiğinde süreklilik ve disiplin en kritik kavramlardır. Dolayısıyla “x aylık bir periyotta optimizasyon çalışmaları tamamlandı, SEO sürecini sonlandırmalıyım.” şeklinde bir yaklaşım doğru olmayacaktır.

SEO’da aksiyonların uygulanması, sonuçların takip edilmesi ve raporlanması, çıktılara bağlı olarak alınabilecek geliştirmelerin tekrar strateji içerisine dahil edilmesi ve gelişimin düzenli takibi için belirli bir zaman periyodu tanımlamak mümkün değildir. Burada en doğru ve garanticisi yaklaşım; web sitesinin, pazarın ve hedef kitlenin ihtiyaçları devam ettiği süre boyunca kurumsal SEO danışmanlığı alınması gerektiğidir.

erentcolak

Eren Talha ÇOLAK, üniversite yıllarında atıldığı bu macera dolu dünyada 3.5 senede 50'den fazla markaya SEO Uzmanı olarak destek vermiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu