SEO

Kocaeli SEO

SEO, hedef kitlenize arama motoru botları aracılığıyla ulaşabilmenizi ifade eder.SEO (Search Engine Optimization), markanın hedef kelime gruplarında arama motorunda görünür bir pozisyon elde ederek organik görünürlüğünü artırmasına yönelik aksiyonların tümü olarak tanımlanabilir.

Siz de pazar payınızı artırarak rakiplerimizi domine etmek istiyorsanız doğru analiz, anlık reaksiyon ve sürekli kontrol üçgeninde gelişen efektif bir Kocaeli SEO stratejisini deneyimlemelisiniz.

SEO Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

SEO stratejisinin kapsamını belirleyen birkaç temel faktör vardır ve bunları;

  • internet sitesinin mevcut durumu,
  • yer aldığı pazar,
  • rakipleri,
  • projenin hedefleri ve
  • hedef kelime grupları

olarak sıralayabiliriz.

Organik görünürlüğün artırılması hedefleyen bir SEO stratejisinin ilk adımı, projenin hedeflerini belirlemek olmalıdır. Bu hedeflerin tespitine paralel olarak internet sitesinin varsa mevcut durumunun SEO segmentleri (site içi, teknik ve site dışı) dikkate alınarak analiz edilmesi gerekir. Eğer henüz yayında olan bir internet sitesi yok ise test sitesi üzerinde incelemeler yapıldıktan ve gerekli aksiyonlar alındıktan sonra optimum sayfa yapıları ile arama motoru botlarına merhaba denilmesi önerilir.

Hedef kelime gruplarının tespiti ile entegre olarak erken dönemde rakip analizi çalışmalarının başlatılması, SEO stratejisinin şekillenmesine katkı sağlayan aksiyonlardan biridir. Özellikle Google’ın değerlediği rakiplerimize “doğru yaptıkları” kurgular üzerinden yaklaşmak, erken dönemde performans alabileceğimiz alanların tespitini de kolaylıkla tespit etmemizi sağlar.

Tüm bu analizlerin sonucunda alınması planlanan aksiyonların ve bu aksiyonların sonucunda organik görünürlükte hedeflenen değişimlerin takvimlendirilmesi ve bu takvime istisnasız bağlı kalınarak SEO stratejisinin uygulanması gerekir.

SEO stratejisinin uygulanmasında önemli detaylardan biri de sonuçların düzenli takibi ve buna bağlı olarak alınabilecek olası revizelerin en kısa sürede stratejiye dahil edilmesidir.

SEO; strateji, analiz ve uygulama olmak üzere üç adımda gruplandırılabilir.

Elbette stratejinin genelinde büyük değişimler yapma ihtiyacı ortaya çıktığı takdirde bu durum aslında yapılan kurgunun doğruluğunun sorgulanmasına işaret eder fakat daha minör değişimler için böyle bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla taktik bazlı değişimlere açık olunmalı ve yeni fırsatlar görüldüğünde mutlaka uygulanarak organik büyüme hedefinde kesintisiz ilerleme sağlanmalıdır.

SEO’nun Dijital Pazarlamadaki Yeri

SEO, hiç şüphesiz dijital pazarlamanın en önemli çalışma alanlarından biridir ve bütüncül pazarlama süreci içerisindeki etkisi ve payı, markanın hitap ettiği sektöre, hedef kitlesine ve sunduğu hizmet ya da ürün grubuna bağlı olarak değişir.

Cilt bakım, saç ekim ya da diş klinikleri için SEO’nun yanında Google Ads ve sosyal medya kanallarıyla bir entegrasyon gerekirken, reklam yasağının olduğu hukuk sektöründe hizmet veren bürolar için SEO dijital pazarlama stratejisinin %95’ini oluşturur.

Özellikle pandemi ile birlikte markaların potansiyel müşterilerinin önemli bir kısmının dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google’da kümelenmeye başlaması, SEO’nun önemini birkaç kat artırmış ve markaların dijital pazarlama stratejileri içerisinde mutlaka yer alması gereken bir çalışma alanı haline gelmesine zemin hazırlamıştır.

Kocaeli SEO Danışmanlığı

Kişisel ya da kurumsal markanızın sunduğu hizmet, sattığı ürün ya da verdiği desteği potansiyel müşterilerinizle buluşturmak istiyor fakat organik sonuçlarda görünür bir pozisyon elde edemiyorsanız SEO danışmanlığı almayı düşünmelisiniz.

Kocaeli SEO Fiyatları

SEO’da hedef oldukça net olsa da hedefe giden strateji birçok farklı etkene bağlı olarak değişkenlik gösterir ve bu durumun doğal bir yansıması olarak da fiyatlandırmada standart bir yaklaşım benimsemek mümkün değildir.

Son yıllarda SEO dünyasında “başlangıç – orta – premium” gibi paket fiyat yaklaşımlarının realiteden uzak olduğunun ve projenin hedeflerini ya da mevcut durumdaki performansını dahi incelemeden kestirmeci bir tavırla netleştirilen bu fiyatlandırma politikasının projenin başarısı üzerinde de olumsuz yöndeki belirgin etkisinin altını çizmek gerekir.

Her bir projenin ihtiyaçları, beklentileri ve stratejisi farklıdır ve bu duruma bağlı olarak da özelleştirilmiş bütçeler gerekir. Dolayısıyla SEO’nun bütününde olduğu gibi Kocaeli SEO fiyatlarında da standart bir yaklaşımdan ziyade gereklilikler ve hedefler dikkate alınarak oluşturulan bir fiyat politikası çok daha efektif ve mutlak doğru bir yaklaşımdır.

Kocaeli SEO Danışmanlığında Merak Edilenler

SEO stratejisinin oluşturulması ve uygulanması süreçleriyle ilgili yanıtını merak edebileceğiniz soruları sizin için genel hatlarıyla derlemeye çalıştım. Daha fazlası ve görüşlerinizi iletmek için benimle iletişime geçebilirsiniz.

SEO danışmanlığında düzenli takip ve raporlama neden önemlidir?

İnternet sitesinin mevcut durumu, markanın beklentileri, hedef kelime grupları ve potansiyel kullanıcıların arama eğilimleri başta olmak üzere birçok detaya bağlı olarak şekillenen SEO stratejisinin uygulanmaya başladığı andan itibaren internet sitesinin organik görünürlüğü üzerindeki etkilerini tespit ve takip edebilmek adına düzenli takip ve raporlama gerekir.

Çalışmaların şekillendiği noktanın tespit edilebilmesi, stratejideki boşlukların yakalanarak revize edilmesi ve hedeflerin eksiksiz bir şekilde takibinde sıralama sonuçlarındaki değişimlerin düzenli takip edilerek alınan aksiyonların sistematik bir formatta raporlanması önemlidir.

SEO stratejisinin etkisi sıralama sonuçlarına ne zaman yansır?

SEO bir süreçtir ve bu süreçte sayfa yapılarının dolayısıyla internet sitesinin bütününün arama motoru botları ve kullanıcılar için optimum hale getirilmesi hedeflenir. SEO stratejisi kapsamında yapılan optimizasyonları arama motoru değerler ve hedef kelime gruplarımızda kullanıcıların hedeflediği arama niyetlerini ne ölçüde karşıladığımızın analizini yapar.

Bu analiz ve değerleme süreci; internet sitesinin mevcut yapısına, hedef kelime gruplarına, hitap ettiği müşteri kitlesine ve dijital pazarlamaya yaklaşımına bağlı olarak değişkenlik gösterir. SEO çalışmalarında ilk değişimler çoğu zaman 3 aylık periyotta gelmeye başlarken, doğru kurgulanan stratejilerde 5-6 aylık periyotta belirgin bir şekilde gösterim ve organik trafik artışı takip edilebilir.

Elbette burada ifade edilen periyotların ortalama boyutlara ve kapsama sahip internet siteleri için geçerli olduğunu, yüzden fazla kategorisi ve binlerce ürünü bulunan e-ticaret sitelerinde bu zaman diliminin doğal olarak daha geniş olması mümkündür.

SEO’da başarı garantisi var mıdır?

SEO stratejisi kapsamında site içinde ve dışında birçok aksiyon alınır ve bu aksiyonlarda temel hedef hiç şüphesiz internet sitesinin ön ve arka yüzünün kullanıcı ve arama motoru botlarının deneyimini geliştirmektir.

Planlanan aksiyonlar eksiksiz bir şekilde alınsa dahi gün sonunda değerlemeyi yapan Google’dır ve buna bağlı olarak SEO’da başarı garantisi vermek mümkün değildir. SEO’da yaklaşım optimum sayfa yapılarını oluşturmak ve değerlendirmeyi Google’a bırakarak zaman periyodu içerisinde organik görünürlüğünün kademeli bir şekilde artışını gözlemlemektir.

Web tasarım süreci ve SEO arasındaki nasıl bir ilişki vardır?

SEO stratejisinin başarıya ulaşabilmesi adına temel nokta; internet sitesinin arama motoru botları tarafından crawl edilerek indekslenebilir olmasıdır. Bu durum hiç şüphesiz internet sitesinin kaynak kodlarıyla ilgilidir ve taranamayan bir internet sitesinde UX odağında istenen performans alınsa dahi organik görünürlükte ilerleme kaydedilmesi mümkün değildir.

Kaynak kodların sorunsuz bir şekilde tarandığından emin olduktan sonra ne denli hızlı tarandığı yani sayfaların boyutları ve yüklenme süresi SEO performansımızda belirleyici rol oynar. Kullanıcıların ve arama motoru botlarının hedef sayfalarımıza mümkün olan en kısa sürede ulaşması gerekir ve bu durum doğrudan web tasarım sürecindeki kurguyla ilgilidir.

On Page (Site İçi) ve teknik SEO segmentinin kapsadığı meta title ve description alanları, heading hiyerarşisi, görsel formatları, internal link akışı ve responsive & mobil uyumluluk gibi temel noktalar da hiç şüphesiz web tasarım sürecinde kurgulanması gereken noktalardır. İnternet sitesi henüz tasarım aşamasındayken tüm bu detayları kapsayan bir stratejinin oluşturulması, SEO çalışmalarının sağlam bir zemin üzerine oturtulması ve çoğunlukla erken dönemde başarıya ulaşmasında belirleyicidir.

erentcolak

Eren Talha ÇOLAK, üniversite yıllarında atıldığı bu macera dolu dünyada 5 senede 100'den fazla markaya SEO Uzmanı olarak destek vermiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu